1/7/09

Το όνομα του Γιαχβέ στους έσχατους καιρούς

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 το άγιο Όνομα του Ουράνιου Πατέρα, του ΓΧΒΧ, άρχισε να κηρύττεται με ζήλο στον χριστιανικό κόσμο από κάποιους πιστούς οι οποίοι συνειδητοποίησαν τη μεγάλη σπουδαιότητά του. Οι πρωτοπόροι του κινήματος υπέρ του Αγίου Ονόματος ήρθαν γρήγορα αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι περισσότεροι μελετητές της Βίβλου αγνοούσαν το υπέρτατο όνομα, γιατί αυτό είχε εξαλειφθεί και αντικατασταθεί με το «ΚΥΡΙΟΣ». Αυτή η αντικατάσταση αποδίδεται σε παλαιούς μεταφραστές της Βίβλου που ακολουθούσαν δεισιδαιμονικές εβραϊκές παραδόσεις που απαγόρευαν τη χρήση του ονόματος του ΓΧΒΧ, για λόγους δήθεν υπερβολικής ευλάβειας.
Ελάχιστοι μεταφραστές γνώριζαν την εβραϊκή γλώσσα των πρωτότυπων κειμένων της Βίβλου, και επίσης απεχθάνονταν οτιδήποτε εβραϊκό, όπως δυστυχώς συμβαίνει και με πολλούς Χριστιανούς σήμερα. Λόγω της άγνοιας της εβραϊκής γλώσσας στηρίχτηκαν στην ελληνική μετάφραση της Π. Διαθήκης, γνωστής ως των Εβδομήκοντα.

Το Κείμενο των Εβδομήκοντα είχε το Όνομα του ΓΧΒΧ
Το αρχικό ελληνικό κείμενο της Π. Διαθήκης περιείχε το όνομα του Θεού
[1] και ήταν γραμμένο με χρυσούς εβραϊκούς χαρακτήρες ανάμεσα στις ελληνικές λέξεις. Μεταγενέστεροι αντιγραφείς, αγνοώντας την εβραϊκή γλώσσα, αντικατέστησαν το όνομα του ΓΧΒΧ με τον απρόσωπο τίτλο «ΚΥΡΙΟΣ» (και σε μερικά σημεία με τη λέξη «Θεός»), έχοντας σαν δικαιολογητικό το ότι αν το Τετραγράμματο ήταν ιερό στα εβραϊκά, ανάλογα θα έπρεπε το ΓΧΒΧ να είναι ιερό και στα ελληνικά, και άρα να αντικατασταθεί με το «ΚΥΡΙΟΣ», όπως είχαν αρχίσει ήδη να κάνουν οι εβραίοι αντιγραφείς, αντικαθιστώντας το με το «Αντονάι» (που σημαίνει «Κύριος»). Η τακτική αυτή έγινε «ιερή παράδοση» για τους χριστιανούς μεταφραστές και αυτήν ακολούθησαν οι λατινικές μεταφράσεις, και αργότερα οι αγγλικές και οι υπόλοιπες.

Τα ονόματα δεν μεταφράζονται
Οι τίτλοι «ΚΥΡΙΟΣ» ή «Θεός» σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μεταγλώττιση του ονόματος του ΓΧΒΧ, γιατί το όνομα αυτό
[2] είναι η ουσία της σημιτικής λέξης που δηλώνει την ύπαρξη. Το όνομα ΓΧΒΧ κυριολεκτικά σημαίνει «Αυτός Είναι» ή «Αυτός Υπάρχει» και δηλώνει ότι ο Δημιουργός Υπάρχει, και επειδή υπάρχει φέρει τα πάντα σε ύπαρξη. Και επειδή το ρήμα «Είμαι» στα εβραϊκά έχει τη σημασία και του «Γίνομαι», το όνομα ΓΧΒΧ δηλώνει ότι «Αυτός Γίνεται», με την έννοια ότι «Γίνεται Αυτό που έχει ανάγκη ο λαός Του», δηλαδή Ελευθερωτής (ΓΧΒΧ-Οσηέ), Θεραπευτής (ΓΧΒΧ-Ραφά), Οδηγός, κα.
Τα υποκατάστατα ονόματα και οι τίτλοι (όπως «ΚΥΡΙΟΣ») όμως δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως μεταφράσεις, γιατί δεν δηλώνουν την ίδια έννοια με την αρχική που έχει το ΓΧΒΧ, και αποκρύπτουν την υπέρτατη ιδιότητα του Δημιουργού.
Τα σημιτικά ονόματα σε όλη τη Βίβλο μεταγλωττίζονται (μεταφέρονται σε μία άλλη γλώσσα μέσω ίδιων ή παρόμοιων ήχων), κι αυτό ήταν και είναι πάντα η πρακτική όλων των μεταφραστών. Τα ονόματα παραμένουν τα ίδια στην άλλη γλώσσα, αλλά μπορεί να έχουν μία εθνική προφορά. Μπορεί κάποιος να ακούει ειδήσεις σε μία ξένη γλώσσα και εύκολα να αναγνωρίζει ως οικείες λέξεις ονομάτων όπως Ουάσιγκτον, Μπους, Γιέλτσιν, Λόντον, Αραφάτ, κ.α. Αυτά τα ονόματα δεν αλλάζουν από γλώσσα σε γλώσσα, δεν μεταφράζονται.
Οι μελετητές της Αγίας Γραφής είναι εξοικειωμένοι με σημιτικά ονόματα όπως Αντάμ, Ρουβήν, Νώε, Ρουθ, Δανιήλ, Μιχαήλ, Ιησούς. Αυτά τα ονόματα δε δημιουργούν πρόβλημα σε κανέναν και κανείς δεν υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να μεταφραστούν ή να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται στον Παντοδύναμο Θεό του Σύμπαντος, επαναστατεί ενάντια στην απλή και ξεκάθαρη διδασκαλία ότι το όνομα με το οποίο περιμένει να Τον θυμούνται όλες οι γενιές, το όνομα που αποκάλυψε στο λαό Του, είναι το ΓΧΒΧ (Έξοδος 3:15).
Τι συμβαίνει και το πιο σημαντικό όνομα από όλα τα γήινα και ουράνια ονόματα - το προσωπικό όνομα του Δημιουργού του Σύμπαντος - δεν εμφανίζεται στις διάφορες εκδόσεις της Βίβλου; Όπου απαντάται το άγιο όνομα «ΓΧΒΧ» έχει αντικατασταθεί με τον απρόσωπο τίτλο «ΚΥΡΙΟΣ». Αλλά η λέξη «ΚΥΡΙΟΣ» δεν είναι προσωπικό όνομα κανενός, είναι απλά ένας τίτλος που μπορεί να τον έχει οποιοσδήποτε, κάτι που συμβαίνει: Στη Βίβλο οι άγγελοι ονομάζονται «Κύριοι», αλλά και οι άνθρωποι προσφωνούνται με αυτόν τον τίτλο ευγενείας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Άρα ο όρος «ΚΥΡΙΟΣ» δεν μπορεί να αποτελεί διακριτικό όρο, και πολύ περισσότερο προσωπικό όνομα οποιουδήποτε - πόσο μάλλον του Θεού.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κυκλοφορήσει αρκετές εκδόσεις της Αγίας Γραφής στις οποίες εμφανίζεται το άγιο όνομα περίπου 7.000 φορές με τη μορφή Yahveh ή Yahweh ή Jehovah (κυρίως αγγλικές, όπως η Anchor Bible ή η Jerusalem Bible).
Η χρήση του ονόματος του ΓΧΒΧ γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή από θεολόγους όλων των δογμάτων, αλλά και από τους ειλικρινείς πιστούς της Βιβλικής αλήθειας. Έτσι εύκολα κανείς μπορεί να δει το Άγιο Όνομα σε Βιβλικά σχολιαστήρια και εγκυκλοπαίδειες. Όλοι οι ειδικοί (θεολόγοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί) συμφωνούν πως το προσωπικό όνομα του Θεού θα έπρεπε στη Βίβλο να αναφέρεται ως «ΓΧΒΧ», και όχι ως «ΚΥΡΙΟΣ».
Ενώ το όνομα του Θεού έχει αφαιρεθεί κι αντικατασταθεί από τη Βίβλο, το σημιτικό όνομα του διαβόλου, το «Σατάν» (δηλαδή «αντικείμενος», «αντίθετος») παραμένει αμετάφραστο. Το όνομα «Σατάν» ή «Σατανάς» εμφανίζεται δεκάδες φορές σε όλες τις γλώσσες που έχει μεταφραστεί η Βίβλος, αλλά δυστυχώς το όνομα του ΓΧΒΧ έχει εξαλειφθεί και παραμένει άγνωστο στους αναγνώστες της Βίβλου.

Η διακονία του Ηλία στις έσχατες ημέρες
Όταν συνειδητοποιούμε τη σπουδαιότητα του Ονόματος του ΓΧΒΧ κάνουμε ότι μπορούμε για να το κάνουμε γνωστό στους ανθρώπους. Αφιερωνόμαστε στο να εκτελέσουμε την υπόσχεση του Σωτήρα μας Ιησού: «Θα αναγγέλλω το Όνομά Σου στους αδελφούς μου, στο μέσο της συνάξεως θα Σε δοξολογώ» (Ψαλμός 22:22).
Ο Σωτήρας μας έδωσε μαρτυρία για το ότι φανέρωσε το όνομα του Πατέρα ΓΧΒΧ (Ιωάννης 17:6) - άγνωστο στους Ιουδαίους της εποχής του, λόγω της απαγόρευσης προφοράς του τουλάχιστον τρεις αιώνες πριν.
Το έργο που άρχισε ο Μεσσίας, της γνωστοποίησης του ονόματος του Θεού, διακόπηκε μετά τους Αποστόλους, κι αποκαθίσταται και πάλι στις μέρες μας, στους έσχατους καιρούς. Αυτό το έργο είναι η προφητευμένη αποστολή του Ηλία πριν έρθει η μεγάλη ημέρα του ΓΧΒΧ (Μαλαχίας 3:5) γιατί στα εβραϊκά ο «Ηλίας» είναι «Ελί-Για», που σημαίνει «Θεός μου ο Για». Και όπως θυμόμαστε από την εξιστόρηση των Γραφών ο προφήτης Ελί-Για (Ηλίας) είχε σαν αποστολή την διακήρυξη ότι ο ΓΧΒΧ είναι ο αληθινός Θεός, στον οποίο έπρεπε να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν πέσει στην ειδωλολατρία του Βάαλ (που σημαίνει «Κύριος»).

«Το Όνομά Του είναι ΓΧΒΧ - και λοιπόν;»
Οι θεολόγοι και οι κληρικοί όλων των δογμάτων παραδέχονται ότι ο Θεός έχει προσωπικό όνομα, και αυτό είναι το ΓΧΒΧ, αλλά θέλουν να αγνοούν τις προτροπές της Βίβλου σχετικά με τη σπουδαιότητα της χρήσης του. Αυτοί οι ίδιοι θα αισθάνονταν προσβεβλημένοι αν κάποιος τους απευθυνόταν με τις λέξεις «Ε, εσύ», ή «άνθρωπε», ιδιαίτερα αν γνώριζαν το όνομά τους - ή ακόμα θα τους στενοχωρούσε πολύ αν τους προσφωνούσε «Κύριε» κάποιος φίλος ή συγγενής τους. Ωστόσο, δείχνουν ακριβώς την ίδια στάση, όταν λένε ότι δεν έχει σημασία το να χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού.
Πολλοί ειλικρινείς χριστιανοί που ισχυρίζονται ότι είναι πλήρως υπάκουοι σε ότι λέει η Βίβλος, συχνά έχουν δυσκολία όταν πρέπει να επικαλεστούν το Άγιο Όνομα του ΓΧΒΧ. Πολλές φορές αρνούνται πεισματικά να προσευχηθούν ή να ψάλλουν ύμνους με το όνομα του ΓΧΒΧ. Μπορεί να φέρουν όλων των ειδών τις δικαιολογίες προσπαθώντας να αποδείξουν ότι το όνομα του Πατέρα δεν είναι σημαντικό.

Το Όνομα είναι το Πρόσωπο
Συχνά ακούγεται σαν δικαιολογία: «Δεν λατρεύω ένα όνομα, αλλά ένα Πρόσωπο», και εννοούν ότι δεν χρειάζεται ένα ιδιαίτερο όνομα για να επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα μας, ή για να δηλώσουν ότι οποιοσδήποτε τίτλος είναι δεκτός.
Είναι όμως έτσι; Όχι! Ο ΓΧΒΧ ποτέ δεν επέτρεψε να Τον επικαλούνται με όποιο όνομα ήθελαν οι άνθρωποι! Μας έχει δώσει εντολή να επικαλούμαστε το μοναδικό Όνομα που μας έχει αποκαλύψει. Και αυτό το όνομα είναι ΓΧΒΧ! Το Όνομα που ενσωματώνει όλα όσα Αυτός Είναι και όλα όσα Αυτός Γίνεται σ’ αυτούς με τους οποίους έχει συνάψει σχέση Διαθήκης να είναι Θεός τους, και εκείνοι λαός Του (Β' Χρονικών 7:14, Αποκάλυψη 21:3).
Όταν οι άνθρωποι θεληματικά αρνούνται να επικαλούνται το όνομα του ΓΧΒΧ κι επιμένουν να το αντικαθιστούν με έναν απλό τίτλο, στην ουσία αρνούνται ότι ο ΓΧΒΧ είναι ο Θεός τους και ότι αυτοί είναι λαός Του. Όταν αρνούμαστε να επικαλούμαστε το όνομα του ΓΧΒΧ είναι σαν να επαναστατούμε εναντίον Του, αφού Αυτός είπε ότι με αυτό το όνομα θα Τον θυμούνται ΟΛΕΣ οι γενιές (Έξοδος 3:15).
Συχνά ακούμε στις εκκλησίες για το πως «πρέπει να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό». Πώς όμως μπορεί κάποιος να έχει προσωπική σχέση φιλίας με κάποιον, και να μην γνωρίζει το όνομά του ή να μην του απευθύνεται με το όνομά του; Πολύ περισσότερο βέβαια κάτι τέτοιο, η ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης χωρίς όνομα, δεν μπορεί να συμβαίνει με τον Ουράνιο Πατέρα του!

Αντιρρήσεις που αποδεικνύονται ανίσχυρες
Υπάρχουν άλλα παρόμοια επιχειρήματα και δικαιολογίες, όπως: «Πρέπει να προφέρω ένα ορισμένο εβραϊκό όνομα για να έχω σχέση με το Θεό;», αναιρούνται όταν σκεφτούμε πως ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων έχει επίσης δημιουργήσει τη γλώσσα των ανθρώπων, ώστε αυτή να προφέρει το όνομά Του. Οι ίδιοι αυτοί χριστιανοί που προβάλλουν αυτό το επιχείρημα όμως επιμένουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να επικαλούνται τον Υιό του Θεού με το όνομα Ιησούς. Γιατί; Το Ιησούς δεν είναι και αυτό ένα εβραϊκό όνομα, (μεταγλώττιση του Γιεχοσούα); Γιατί να μην σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα Ιησούς και να το αντικαταστήσουν στην Κ. Διαθήκη με τον τίτλο «Σωτήρας»; Γιατί να μην αντικατασταθούν και τα άλλα εβραϊκά ονόματα που απαντώνται στη Βίβλο με τις αντίστοιχες μεταφράσεις τους; Για παράδειγμα το Δανιήλ με το «Ισχυρός Θεός», το Αβραάμ με το «Πατέρας Πλήθους»...; Έτσι αποδεικνύεται πόσο ασυνεπείς είναι όσοι προβάλλουν το λανθασμένο επιχείρημα του ότι δε χρειάζεται η εβραϊκή προφορά του ονόματος του Θεού.
Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι δεν γράφονται τα φωνήεντα στην εβραϊκή γλώσσα, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή προφορά του αγίου Ονόματος. Για σκεφτείτε όμως για μία στιγμή! Δεν υπάρχουν φωνήεντα σε ολόκληρη την εβραϊκή Βίβλο, από τη Γένεση μέχρι τον Μαλαχία, και όμως οι μεταφραστές ήξεραν την προφορά των ονομάτων και των λέξεων.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η σωστή προφορά του Ονόματος έχει χαθεί. Η Εγκυκλοπαίδεια Judaica λέει ότι το Όνομα δε χάθηκε ποτέ (τόμος 7, σ. 680). Η προφορά είναι «ΓΧΒΧ» στα αραμαϊκά-εβραϊκά μετά την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, και «Γιάουε» στα εβραϊκά προ της αιχμαλωσίας.
Ο αντάρτης άνθρωπος ψάχνει για όλων των ειδών τις δικαιολογίες για να δικαιώσει την απείθεια και ανυπακοή του, αντί να υποταχθεί με ταπεινοφροσύνη στον Δημιουργό και να εισέλθει σε μία στενή σχέση μαζί Του, μέσω του αποκαλυμμένου προσωπικού Του Ονόματος.

Στους πιστούς έχει δοθεί το όνομά Του
Ο απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει ότι ολόκληρη η πνευματική οικογένεια του Υψίστου θα φέρει το όνομα του ΓΧΒΧ, όπως λέει στους Εφεσίους 3:14-15: «Κλίνω τα γόνατά μου στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Οποίου το Όνομα φέρει ολόκληρη η οικογένεια του ουρανού και της γης». Πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν το όνομα του ΓΧΒΧ στη βασιλεία Του, όταν τώρα αρνούνται να υπακούσουν στην ξεκάθαρη εντολή Του; Μήπως τότε θα αποκτήσουν οι πιστοί αγάπη για το όνομα του ΓΧΒΧ, ενώ τώρα το απεχθάνονται;
Μιλώντας για τους τελευταίους καιρούς, η Βίβλος αποκαλύπτει ότι όλη η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει το όνομα του Θεού ως ΓΧΒΧ. Έρχεται η εποχή όταν ο Ιησούς θα σταλεί πίσω στη γη για να υποτάξει κάθε ανταρσία και αμαρτία και να κυβερνήσει με ράβδο σιδηρά (Αποκάλυψη 2:26-27).
Ο προφήτης Μαλαχίας (1:6) έγραψε για εκείνους που μισούν και απορρίπτουν το Όνομά Του: «...ιερείς που περιφρονούν το όνομά Μου, και λέτε, ‘Πότε περιφρονήσαμε το όνομά Σου;’»

Δοξάστε Τον με το όνομά Του, ΓΧΒΧ !
Δεν προσφέρουμε πλέον θυμίαμα και ζώα σε θυσίες, αλλά την υπακοή μας μέσω πνευματικών θυσιών: «Και εσείς, ως λίθοι ζωντανοί, οικοδομείσθε σε πνευματικό οίκο, άγιο ιερατείο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στον Θεό, μέσω του Ιησού Χριστού» (Α' Πέτρου 2:5).
Το Εβραίους 13:15-16 μας δείχνει ότι η «θυσία της δοξολογίας» προς τον Θεό είναι ο «καρπός από τα χείλη μας που ομολογούν το Όνομά Του». Το να ομολογούμε το όνομα του ΓΧΒΧ, είναι λοιπόν σαν να προσφέρουμε μία πνευματική θυσία προς Αυτόν!
Προσέξτε επίσης ότι σ' αυτό το εδάφιο δεν λέει να ομολογούμε το «πρόσωπό» Του, τον χαρακτήρα Του ή τα έργα Του, ή ακόμα να Τον ομολογούμε ως Κύριο, λέει να ομολογούμε το όνομά Του!

Το όνομα του ΓΧΒΧ στους εθνικούς
Ομολογούμε το όνομά Του; Δεν λέει ο προφήτης (Μαλαχίας 1:11) ότι η θυσία της δοξολογίας θα προσφέρεται από εκείνους που ομολογούν το Όνομά Του; Η εντολή του Θεού είναι όλα τα έθνη να ομολογούν και να επικαλούνται το όνομά Του, το ΓΧΒΧ: «Γιατί από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά Μου θα μεγαλύνεται μεταξύ των Εθνών [Εθνικών]. Και σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυμίαμα στο όνομά Μου, και καθαρή θυσία. Γιατί το όνομά Μου θα μεγαλύνεται μεταξύ των εθνών, λέει ο ΓΧΒΧ των Δυνάμεων».
Θυμηθείτε ότι το θυμίαμα είναι σύμβολο της προσευχής, Αποκάλυψη 8:3-4. Πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Γιαχβέ στις προσευχές μας. Είναι μία καθαρή θυσία, όχι μολυσμένη με ειδωλολατρικά ονόματα ανθρώπινης επινόησης.
Μας αφήνει έκπληκτους το γεγονός ότι ο Θεός σε αυτό το μικρό εδάφιο στον Μαλαχία, αναφέρεται τρεις φορές στο όνομά Του! Δεν λέει ότι το πρόσωπό Του θα είναι μεγάλο μεταξύ των Εθνικών, δεν λέει ότι ο χαρακτήρας, η δύναμή Του ή η σοφία Του θα μεγαλύνονται μεταξύ των Εθνικών, αλλά δίνει έμφαση στο όνομά Του. Ενώ βέβαια και τα άλλα χαρακτηριστικά Του θα είναι μεγάλα, είναι πολύ σημαντικό ότι το όνομά του, το ΓΧΒΧ, θα είναι το πρώτιστο.
Επιπλέον, ο ΓΧΒΧ στιγματίζει τους ιερείς (που έχουν οριστεί για να διδάσκουν γνώση, Λευιτικό 10:11) και τους προειδοποιεί ότι αν δεν δώσουν δόξα στο όνομά Του θα τους καταντροπιάσει, θα τους καταστήσει ανάξιους (Μαλαχίας 2:3). Αυτό είναι μία προειδοποίηση για τους σύγχρονους κληρικούς, που έχουν την ευθύνη να διδάξουν τη γνώση του ΓΧΒΧ στο λαό Του.
Όσοι είναι ευλογημένοι με αυτή τη γνώση (Δευτερονόμιο 17:9-11), που περιλαμβάνει και τη γνώση του Αγίου Ονόματος, πρέπει να δίνουν δόξα στο όνομα του ΓΧΒΧ. Ο απόστολος Πέτρος λέει ότι όλοι οι πιστοί αποτελούν βασιλικό ιερατείο (Α' Πέτρου 2:9). Ο Ιωάννης λέει ότι είμαστε βασίλειο ιερέων (Αποκάλυψη 5:10). Έτσι, η αρχαία καταδίκη που προφέρεται στον Μαλαχία δεν αφορά μόνο αυτούς που κηρύττουν και διδάσκουν τον Λόγο, αλλά και όλους τους πιστούς.

Η παραπλάνηση στο τέλος και η σωτηρία μέσω του Ονόματος
Η προφητεία λέει ότι πρέπει να περιμένουμε πολλούς πλάνους που θα υποκρίνονται πως είναι ελευθερωτές της ανθρωπότητας. Ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς, προειδοποίησε ότι πολλοί ψευδόχριστοι θα έρχονταν κι έδωσε ένα χαρακτηριστικό τους: ότι θα έρχονταν στο όνομά τους, και όχι στο όνομα του Πατέρα όπως εκείνος ήρθε - οι ψευδόχριστοι θα δόξαζαν το όνομά τους και όχι το όνομα του ΓΧΒΧ (Ιωαν.5:43).
Ο κόσμος γενικά δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς («Ο ΓΧΒΧ είναι σωτηρία») ήρθε στο όνομα του ΓΧΒΧ και συνεπώς ότι πάλι θα έρθει στο όνομα του ΓΧΒΧ. Οι προφήτες αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα υπάρχει η ανάγκη για εμπιστοσύνη στο όνομα του ΓΧΒΧ: «Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα, πριν να έρθει η ημέρα του Γιαχβέ η μεγάλη και επιφανής. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του ΓΧΒΧ θα σωθεί, επειδή στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο ΓΧΒΧ και στους υπόλοιπους, που θα προσκαλέσει ο ΓΧΒΧ» (Ιωήλ 2:31-32)
Προσέξτε ότι η σωτηρία επαγγέλλεται για εκείνους που θα επικαλεστούν το όνομα του ΓΧΒΧ, όχι εκείνους που θα επικαλεστούν το πρόσωπό Του, τον χαρακτήρα Του, τη δύναμή Του. Η επίκληση του Ονόματός Του θα φέρει την επαγγελλόμενη σωτηρία!
Ο Ψαλμός 91 ασχολείται με τον θάνατο, την καταστροφή και τον διωγμό που θα έρθει σε πολλούς στο τέλος των καιρών. Ο ΓΧΒΧ υπόσχεται προστασία στον λαό Του. Αυτός είναι το καταφύγιο μας και το φρούριο μας (εδ.2). Θα δούμε την ανταμοιβή των ασεβών (εδ.8).
Για εκείνους που μένουν αληθινά πιστοί και Τον αγαπούν και γνωρίζουν το όνομά Του, ο ΓΧΒΧ λέει: «Επειδή έθεσε την αγάπη του σε Μένα, γι' αυτό και Εγώ θα τον λυτρώσω, θα τον θέσω στα υψηλά, επειδή γνώρισε το όνομά Μου» (Ψαλμός 91:14).
Όταν Τον επικαλούμαστε, ο ΓΧΒΧ θα απαντήσει και θα είναι μαζί μας όταν βρισκόμαστε σε δυσκολία για να μας ελευθερώσει και να μας δείξει τη σωτηρία Του. Θα το κάνει αυτό για εκείνους που γνωρίζουν και επικαλούνται το όνομά Του.
Είναι ξεκάθαρο από όλες αυτές τις βιβλικές αναφορές ότι ο ΓΧΒΧ περιμένει από εμάς να επικαλούμαστε το ένδοξο και θαυμαστό όνομά Του.
Ο Ψαλμός 83 αναφέρει για τα έθνη που θα επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ: «Γέμισε τα πρόσωπά τους με ντροπή, ώστε να ζητήσουν το όνομά Σου, ω ΓΧΒΧ» (εδ.16).
Όταν ο ΓΧΒΧ δει ότι οι αμαρτίες των ανθρώπων φτάνουν στο πλήρες, θα καταστρέψει εκείνους που καταστρέφουν τη γη. Εκείνοι που θα μείνουν ζωντανοί θα γεμίσουν με ντροπή και θα ζητήσουν τον ΓΧΒΧ, από τον Οποίοι θα έρθει η σωτηρία τους.
Το ανθρώπινο γένος πρέπει να ζητήσει τον ΓΧΒΧ με το όνομά Του, όταν θα κινείται με την ισχυρή θαυματουργική δύναμή Του για να σώσει τους ανθρώπους του από τις παγίδες του εχθρού. Πολλοί θα ακολουθήσουν σατανικούς πλάνους που θα υπόσχονται ανακούφιση από τα βάρη της ζωής καθώς τα προβλήματα θα αυξάνουν. Μέχρι τότε ο κόσμος θα έχει πλήρως εξαπατηθεί από τον Άνθρωπο της Ανομίας που θα υπόσχεται ειρήνη και σωτηρία. Αυτός όμως, ο Αντίχριστος, - σε αντίθεση με τον αληθινό Χριστό, τον Μεσσία Γιεχοσούα που ύψωνε το όνομα του ΓΧΒΧ - «θα ανοίξει το στόμα του σε βλασφημία κατά του Θεού, για να βλασφημήσει [δυσφημήσει] το όνομά Του και τη σκηνή Του και εκείνους που κατοικούν στον Ουρανό» (Αποκάλυψη 13:6)
Και οι περισσότεροι των ανθρώπων, όπως από τώρα κάνουν, «βλασφήμησαν το όνομα του Θεού ... και δεν μετανοήσαν ώστε να Τον δοξάσουν» (Αποκ.16:9)
Είναι μόνο μέσω της επέμβασης του ΓΧΒΧ που τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν. Τότε θα αποδοθεί στον ΓΧΒΧ η τιμή και η ευχαριστία και το ύψιστο Όνομά Του θα γίνει γνωστό, καθώς διαβάζουμε: «ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι Εσύ, του Οποίου το όνομα είναι ΓΧΒΧ, είσαι ο Μόνος Ύψιστος πάνω από όλη τη γη» (Ψαλμός 83:18).
Μέσω της μεγάλης δύναμής Του και των θαυμάτων Του ο ΓΧΒΧ θα ελευθερώσει το λαό Του, όπως έκανε με τον αρχαίο Ισραήλ στην Αίγυπτο. Οι κάτοικοι της γης τότε θα μάθουν ότι μόνον Εκείνος, που το όνομά Του είναι ΓΧΒΧ, θα έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Στο όνομα του ΓΧΒΧ υπάρχει ασφάλεια και απελευθέρωση - «Θα είμαι ότι ο λαός Μου χρειάζεται»

Εκείνοι που φοβόνταν τον ΓΧΒΧ
Οι Γραφές ξεκάθαρα διακηρύττουν ότι τα έθνη θα επικαλούνται τα ονόματα άλλων θεών, ενώ θα έπρεπε να επικαλούνται τον ΓΧΒΧ.
Το όνομά Του θα κερδίζει ολοένα και περισσότερο σπουδαιότητα όσο προχωράμε προς το τέλος του κόσμου αυτού και προς την αρχή του καινούργιου κόσμου της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Η κακία θα αφθονεί και η ανταρσία ενάντια στον ΓΧΒΧ, τους νόμους Του, και το όνομά Του θα πολλαπλασιάζονται. Αλλά επίσης θα υπάρχει ένα ταπεινό, αφιερωμένο υπόλοιπο το οποίο θα γνωρίζει τη σπουδαιότητα του ονόματος του ΓΧΒΧ και θα σέβεται το όνομα αυτό, όπως ο προφήτης Μαλαχίας (3:16-17) φανερώνει: «Τότε αυτοί που φοβόνταν τον ΓΧΒΧ μιλούσαν μεταξύ τους, και ο ΓΧΒΧ πρόσεχε και άκουγε, και γράφτηκε ένα βιβλίο ενθύμησης, μπροστά Του γι’ αυτούς που φοβόνταν τον ΓΧΒΧ, και που σέβονταν το όνομά Του. Και θα είναι δικοί μου λέει ο ΓΧΒΧ των Δυνάμεων κατά την ημέρα εκείνη, όταν Εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου, και θα τους σπλαχνιστώ όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται τον γιο του που τον δουλεύει».
Ο ΓΧΒΧ θα εργαστεί θαύματα και θα φέρει κρίση δίκαιης ανταπόδοσης στο τέλος. Θα σώσει τον λαό Του, και θα δείξει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που Τον γνωρίζουν και επικαλούνται το όνομά Του. Αυτό μας το βεβαιώνει και η Αποκάλυψη: «Σε ευχαριστούμε ΓΧΒΧ Θεέ Παντοδύναμε, Εσύ ο Οποίος Είσαι και Ήσουν και θα Είσαι, γιατί έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσες, και τα έθνη οργίστηκαν, και ήρθε η οργή Σου, και ο καιρός των νεκρών να κριθούν και να αποδώσεις την αμοιβή στους δούλους Σου τους προφήτες και στους αγίους που φοβούνται το όνομά Σου, στους μικρούς και τους μεγάλους, και να καταστρέψεις εκείνους που καταστρέφουν τη γη».
Εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον ΓΧΒΧ και δεν επικαλούνται το Όνομά Του θα πλανηθούν πλήρως από τις απάτες που ο Σατανάς έχει σχεδιάσει για τους τελευταίους καιρούς. Θα υποστούν όμως την οργή του Θεού όπως διαβάζουμε στον Ψαλμό 79:6: «Έκχεε την οργή Σου πάνω στα έθνη που δεν Σε γνώρισαν, και πάνω στα βασίλεια που δεν επικαλέστηκαν το όνομά Σου».
Γίνεται μία έκκληση και για βοήθεια και για συγχώρεση, ώστε τα ελέη και οικτιρμοί του ΓΧΒΧ να διατηρήσουν τον λαό Του για τη δόξα του Ονόματός Του: «Βοήθησέ μας, ω Θεέ της σωτηρίας μας, για τη δόξα του Ονόματός Σου. Και ελευθέρωσέ μας, και καθάρισε τις αμαρτίες μας, χάριν του ονόματός Σου» (Ψαλμός 79:9).
Η προστασία που παρέχει ο ΓΧΒΧ επαληθεύεται στο Παροιμίες 18:10: «Το όνομα του ΓΧΒΧ είναι ισχυρός πύργος, ο δίκαιος τρέχει σ' αυτόν και είναι ασφαλής». Το όνομα του ΓΧΒΧ ενσωματώνει όλη την παντοδυναμία, σοφία, σωτηρία, έλεος, και χάρη που Αυτός παρέχει σε όσους Τον αγαπούν και επικαλούνται υπάκουα το όνομά Του.

Ο Λαός Μου θα γνωρίσει το Όνομά Μου
Ισραηλίτης είναι αυτός που νικάει και κρατάει όλες τις εντολές με τη βοήθεια του Πνεύματος του ΓΧΒΧ που κατοικεί μέσα Του.
«Γι' αυτό ο λαός Μου θα γνωρίσει το όνομά Μου, θα γνωρίσει εκείνη την ημέρα ότι Εγώ Είμαι που μιλάω, να, Εγώ» (Ησαΐας 52:6). Το 52ο κεφάλαιο του Ησαΐα ξεκάθαρα μιλάει για την επιστροφή του ΓΧΒΧ στη Σιών, στο τέλος των καιρών (εδ.8). Ασχολείται με τη μεσσιανική βασιλεία που θα ακολουθήσει, φέρνοντάς μας έτσι στην προσοχή τη σπουδαιότητα της διακήρυξης του Ονόματός Του, ακόμα και αν άλλοι το βλασφημούν (εδ.5,7). Το να γνωρίζουμε το όνομά Του είναι αυτό που δίνει την ταυτότητα στον λαό Του, γιατί αποκαλείται «ο λαός του ΓΧΒΧ»: «Αν ο λαός Μου, ο οποίος αποκαλείται με το Όνομά Μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους, και προσευχηθούν, και ζητήσουν το πρόσωπό Μου, και στραφούν μακριά από τους πονηρούς τους δρόμους, τότε Εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους, και θα θεραπεύσω τη γη τους» (Β' Χρον.7:14). Όπως και οι Απόστολοι βεβαίωσαν ο Θεός επισκέφθηκε τα έθνη για να πάρει από αυτά λαό για το όνομά Του (Πράξεις 15:15).
Εκείνοι που Τον απορρίπτουν, που απορρίπτουν το όνομά Του, και τις εντολές Του, θα χαθούν. Τα έργα Του για πάντα θα χαραχτούν στις διάνοιες όλων των ανθρώπων, και θα γνωρίσουν ότι το όνομά Του είναι ΓΧΒΧ, Αυτός που πάντα είχε τον έλεγχο, και Αυτός που τώρα θα εγκαταστήσει μία βασιλεία δικαιοσύνης πάνω στη γη.

Η Εκκλησία των τελευταίων χρόνων θα τιμάει το Όνομα του ΓΧΒΧ και του Γιεχοσούα
Η Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, μας δίνει αλήθειες-κλειδιά για τη σπουδαιότητα των ονομάτων του Πατέρα ΓΧΒΧ και του Υιού Γιεχοσούα (Ιησού). Στα εδ.2:3,13 ο Κύριός μας επαινεί τις εκκλησίες της Εφέσου και της Περγάμου που έχουν κρατήσει το όνομά Του και έχουν υποφέρει γι' αυτό. Οι πιστοί της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας επαινούνται πολύ επειδή δεν αρνήθηκαν το όνομά Του (3:8).
Προσέξτε επίσης ότι ο Ιησούς υπόσχεται ιδιαίτερα προνόμια σ' εκείνους τους πιστούς που νικούν:
«Αυτόν που νικάει θα τον κάνω στύλο στο Ναό του Θεού μου ... και θα γράψω επάνω του το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό μου, και θα γράψω επάνω του το όνομά μου το νέο» (Αποκάλυψη 3:8).
«Και κοίταξα, και να, το Αρνίο στεκόταν πάνω στο όρος Σιών, και μαζί Του εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, οι οποίοι είχαν το όνομα του Πατέρα του γραμμένο στα μέτωπά τους» (Αποκάλυψη 14:1)
Στο τέλος οι λυτρωμένοι θα ψάλλουν την ωδή που έψαλλε ο Μωυσής στον ΓΧΒΧ και την ωδή του Αρνίου: «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου, ΓΧΒΧ Θεέ παντοδύναμε. Δίκαιες και αληθινές οι οδοί Σου, Βασιλιά των εθνών. Ποιος δεν θα Σε φοβηθεί, ΓΧΒΧ, και δεν θα δοξάσει το όνομά Σου; Γιατί Εσύ είσαι ο μόνος Άγιος, και όλα τα έθνη θα έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά Σου, γιατί οι δίκαιες κρίσεις Σου έγιναν γνωστές» (Αποκάλυψη 15:4).
Και τέλος, όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Θεού μέσω του Χρισμένου Του Βασιλιά, του Ιησού, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα στηθεί μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, «οι δούλοι Του θα δουν το πρόσωπό Του, και το όνομά Του θα είναι πάνω στα μέτωπά τους ... και ο ΓΧΒΧ ο Θεός θα τους φωτίζει» (Αποκάλυψη 22:4).
Καθώς τιμούμε και ομολογούμε το όνομα του ΓΧΒΧ και του Σωτήρα Του, του Γιεχοσούα, αυτός θα ομολογήσει το όνομά μας μπροστά στον Πατέρα Του (Αποκ.3:5)
Το όνομα του αγαπημένου μας Ουράνιου Πατέρα γράφεται πάνω στα μέτωπά μας όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Γιεχοσούα, που σημαίνει «Ο ΓΧΒΧ είναι σωτηρία». Ζώντας ζωή υπακοής στις εντολές Του θα λυτρωθούμε ως πρωτογεννήματα της αναστάσεως των νεκρών και θα έρθουμε στη σωτηρία, μέσα στην οικογένειά Του (Αποκ.14:4).Ευχόμαστε να είστε ανάμεσα σε εκείνους που αγαπούν, τιμούν, και επικαλούνται το Άγιο Όνομα που δίνει σωτηρία.


[1] Γνωστό ως «Τετραγράμματον», από τα τέσσερα γράμματα με τα οποία γραφόταν στην εβραϊκή γλώσσα.
[2] Το όνομα αυτό προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα «εχγιέ», το οποίο σημαίνει «είμαι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: